RURAL FORCE – FORmare, CErtificare, șanse in plus la angajare! -PROIECT IN DERULARE

Dezvoltarea capitalului uman și la creșterea competitivităţii in mediul rural, in regiunile de dezvoltare Centru, Nord–Vest și București-Ilfov, prin corelarea educației si invățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii și asigurarea de oportunități sporite pentru 940 persoane aflate in căutarea unui loc de muncă, prin activități de informare și consiliere profesională.

KANT – COMPETENTE ANTREPRENORIALE DE NIVEL EUROPEAN -PROIECT FINALIZAT

Contributia la dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii la nivelul regiunilor Centru, Bucuresti-Ilfov, Vest si Sud-Vest Oltenia prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea pe piata muncii a 1200 de persoane care doresc sa porneasca o afacere proprie.

ULTIMELE ANUNTURI